Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Mé srdce buší
se slzami oddanosti
a Boží Srdce buší
s Úsměvy Pýchy.