Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
okamžitě mě žádá,
abych ozdobil
Jeho Domov Srdce
svým vlastním způsobem.