Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
říkám Mu: „Můj Pane,
nepotřebuji dokonce
ani Tvou nekonečnou Blaženost.
Potřebuji pouze
tvůj stálý Příkaz.“