Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
pohlcuji prach
Sladké Jednoty Plnosti Boží Vůle.