Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
úsměvy vděčnosti mého srdce
rozechvívají Boží Srdce
daleko více,
než si mohu kdy představit.