Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
libuji si v Božím
míruplném Srdci a
blaženém Objetí.