Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
říká mi,
že každý tep mého srdce
musí být Jeho vlastním
sloganem života manifestace.