Jsem skutečně ohromen, jak lidé různého společenského postavení oceňují tvá dosažení ve vzpírání.

Sri Chinmoy: Podívejte na jejich dobrá srdce! Když zvedám velké hmotnosti, ocení to tolik lidí, kteří nepatří do světa vzpírání. Mohli by říci, že vzpírání je nesmyslné, ale protože mají dobrá srdce, říkají takové krásné věci. Jestliže máte dobré srdce, budete oceňovat všechno, co je dobré, i když to sami neděláte. Lidé s dobrým srdcem budou obdivovat každého, kdo se snaží nabídnout něco světu. Mnoho lidí má bohužel pocit, že to, co dělají, je nejdůležitější a všechno ostatní je zbytečné. Proč by to tak mělo být?