Někdy si myslím, že bych měl být silnější, abych ti mohl podávat těžké činky.

Sri Chinmoy: Pak to udělej. Kdo tě žádá, abys nebyl silný? Vidím, že ti, kteří mi podávají činky, tak mají dobrý trénink, ačkoliv nemyslí na to, aby zesílili. Lidé, kteří mi pomáhají, to dělají s láskou a oddaně. Mají takovou trpělivost! Někdy musí počítat pět set vzepření jednou rukou.

Zpravidla nemám rád, když činku zvedají a podávají dva lidé. Je to jako můj známý příběh o tom, jak se lilo mléko do králova rybníka. Jeden člověk si pomyslí: „Jestliže nedonesu mléko, nic se nestane. Donesou ho ostatní. Dám jen vodu.“ Další člověk si pak řekne totéž, až je rybník naplněn jen vodou. Podobně si jeden člověk myslí: „Jestliže se nebudu soustředit z plného srdce, ten druhý se soustředit bude.“ Ale ten druhý si bude myslet totéž. Zatímco děláte-li to sami, jste za to plně zodpovědní. V těchto dnech, když ležím, používám automatický přístroj. Tak jsem v bezpečí. Nemohu-li zvednout závaží, nespadne na mě a nezraní mě. S tímto přístrojem jsem zvedl sto dvacet liber každou rukou. Jinak rád pravidelně zvedám sto deset liber každou rukou.