Redaktor: Co je to ‚srdce jednoty‘, o kterém mluvíte?

Sri Chinmoy: ,Srdce jednoty‘ znamená, že vy mi dáváte své dobré vlastnosti a já vám dávám své dobré vlastnosti. S radostí mi nabízíte své božské vlastnosti a já nabízím s radostí své božské vlastnosti vám. Když máte jednotu a dobré pohnutky, dáváte mi to, co je ve vás nejlepší, a já dávám vám to, co je nejlepšího ve mně. Vyměňujeme si své dobré vlastnosti. To se nazývá ,srdce jednoty‘.