Rozhovor v televizi Reuters

MJWW 4. 4. listopadu 1998 poskytl Sri Chinmoy rozhovor televizi Reuters. Bylo to poté, co zvedl několik slonů v Big Apple Cirkuse v Lincolnově Centru v New Yorku.

Redaktor: Řekněte nám, za jakým účelem jste přivedl slony a zvedl je na tomto zařízení

Sri Chinmoy: Jsem člověk modlitby a meditace. Cítím, že inspirace je vrcholně důležitá. Jestliže někoho mohu inspirovat a on může inspirovat mě, pak můžeme udělat mnoho dobrých věcí pro zlepšení tohoto světa. Tady inspiruji hodně lidí a také oni inspirují mě. Jestliže já budu mít inspiraci, vy budete mít inspiraci, on bude mít inspiraci, budeme moci pracovat společně. Když inspiraci nemáme, stěžujeme si na ostatní lidské bytosti, hádáme se, bojujeme a děláme mnoho politováníhodných věcí. Ale máme-li inspiraci, děláme mnoho dobrých věcí pro zdokonalení tohoto světa.

Jsem studentem míru. Chtěl bych, aby celé lidstvo bylo na jedné lodi a plulo ke Zlatému Břehu. Společně se snažíme nastolit světový mír, a k tomu potřebujeme inspiraci. Slon symbolizuje sílu, pořádnou sílu. Inspirace sama je silou. Proto se snažím zvedat slony, protože sloni jsou tak těžcí, a tak silní. Mohu-li zvednutím slona sloužit lidstvu, pak cítím, že můj život modlitby a život meditace plní zvláštní smysl: inspirují mé bratry a sestry, aby byli lepšími občany světa.