51.

Co si přeješ?

Přeji si čestnost.

Medituj na inspiraci svých myšlenek.

Medituj na přímost svého vyjadřování.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Medituj na.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2004.

Toto je 1073rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Medituj na, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »