59.

Co si přeješ?

Přeji si blaženost.

Medituj na uchvacující melodii písní svého srdce.

Medituj na setkání dvou milých na letišti po velmi dlouhém odloučení.

Sri Chinmoy, Medituj na, Madal Bal, 2004