67.

Co si přeješ?

Přeji si ctnost.

Medituj na své vlastní čestné myšlenky.

Medituj na svou schopnost ocenit úspěchy druhých.

Sri Chinmoy, Medituj na, Madal Bal, 2004