1. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každý den, za všechno,
mé srdce miluje citovat Boha,
protože On je jediný spolehlivý,
nepopiratelný a nevyhnutelný Zdroj.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

1. ledna 2000, 8:04 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 54,43 kg, souběžné zvednutí pažemi a 72,57 kg každou paží zvlášť