1. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh rád akceptuje
nutnost mého spánku,
ale
prudce odmítá
nadbytek mého spánku.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

1. ledna 2000, 8:22 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)