3. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každá lidská bytost je bohatá
ne pouze na možnosti realizace Boha,
ale také
na nevyhnutelnosti realizace Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. ledna 2000, 8:38 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi a 77,11 kg každou paží zvlášť