3. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Obrátil jsem svůj život touhy
k Tvým požehnaným a blaženým Nohám.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. ledna 2000, 8:54 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)