28. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Čas je příliš krátký,
ale má láska k Bohu není pouze dlouhá
velmi dlouhá,
ale je také věčná.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

28. ledna 2000, 8:07 ráno, Brasilia, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 362,87 kg)