3. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jsou zde určité věci,
které mě tak hluboce zraňují.
Jak to, že se jich nechci
vzdát okamžitě?
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. února 2000, 7:10 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi