3. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Tak, jako si nevědomě uchovávám své problémy,
stejně tak je chci vědomě
položit k Tvým Nohám.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. února 2000, 7:24 ráno, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně šestkrát (dohromady: 362,87 kg)