7. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Léta se snažím velmi těžce
být členem boží
společnosti Blaženosti.
Konečně jsem dnes úspěšný.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. února 2000, 8:18 ráno, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně šestkrát (dohromady: 362,87 kg)