7. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Můj sebedávající život
je tou nejsilnější zbraní
ve zbrojnici mého srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. února 2000, 8:31 ráno, před provedením zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg