12. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Můj Pane,
Tvůj Hlas Blaženosti-Soucitu
je tajemnou a posvátnou volbou mého srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

12. února 2000, 8:23 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi