12. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každé ráno
mě Bůh ve svém Srdci Blaženosti
zve, abych s Ním zpíval,
běhal s Ním
a hrál si s Ním.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

12. února 2000, 8:41 ráno, před zvednutím 204,12 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 408,23 kg)