12. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Blaženost v sebedávání říká:
Věčnost mám.
Blaženost ve stanutí se Bohem říká:
Nekonečností jsem.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

12. února 2000, 8:58 ráno, před provedením 60 zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg