18. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť připravenost mé mysli,
ochota mého života
a
nadšení mého srdce
bezesně odpovídají Vůli
mého Pána Milovaného Nejvyššího.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. února 2000, 8:48 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg