18. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nakonec jsi mě přijal
za svého vlastního, zcela vlastního.
Dnes se můj životní sen
stal skutečností.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. února 2000, 9:05 ráno, před zvednutím 226,80 kg oběma pažemi současně sedmkrát (dohromady: 453,59 kg)