Spolu pobývají, spolu si hrají

Šumění řeky života umírá,
když řeka dosáhne oceánu míru.

Činnost neosvícené mysli přestává,
když duše obejme mysl.

Tanec srdce začíná,
když meditace a obětování
spolu pobývají,
spolu si hrají.