Má meditace a koncentrace něco společného se silou mysli?

Sri Chinmoy: Ne. Nemá s ní nic společného. Mysl, kterou zmiňujete, je průměrná lidská mysl. Tato mysl myslí v jeden okamžik na jednu věc a v další okamžik na další. Je vždy plná představ a myšlenek. Je jako opice, která je neustále v pohybu, kouše a štípe. S takovou myslí nemůžeme meditovat ani kontemplovat. Abychom dosáhli Mír, Světlo a Blaženost, musíme jít za mysl.