Má meditace a koncentrace něco společného se silou mysli?

Sri Chinmoy: Ne. Nemá s ní nic společného. Mysl, kterou zmiňujete, je průměrná lidská mysl. Tato mysl myslí v jeden okamžik na jednu věc a v další okamžik na další. Je vždy plná představ a myšlenek. Je jako opice, která je neustále v pohybu, kouše a štípe. S takovou myslí nemůžeme meditovat ani kontemplovat. Abychom dosáhli Mír, Světlo a Blaženost, musíme jít za mysl.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: lidský závod a božská milost, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 174th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: lidský závod a božská milost, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »