Guru, jak důležité je meditovat s otevřenýma očima? Někdy cítím tvou přítomnost více, když mám zavřené oči.

Sri Chinmoy: V devadesáti případech ze sta lidé, kteří mají během meditace zavřené oči, usínají. Pět minut meditují a poté patnáct minut přebývají ve světě spánku. Není tam žádná dynamická energie, ale jen letargie, sebeuspokojení a jakýsi poklidný, sladký pocit. Pak se po určité době zázračnou Boží Milostí vrátí a dvě, tři minuty zase meditují.

Když máte během meditace zavřené oči a vejdete do světa spánku, můžete se těšit z nejrůznějších představ. Vaše plodná představivost ve vás vzbudí pocit, že vcházíte do vyšších světů. Je mnoho způsobů, jak můžete sami sebe přesvědčit, že máte překrásnou meditaci. V ášramu, kde jsem kdysi žil, starší členové, kteří tam byli třicet nebo čtyřicet let, vstoupili do své „nejvyšší meditace“ a nechali se přepadnout noční můrou a křičeli ze spaní. Nebyli si toho ale vědomi. A pak, když s nimi někdo zatřásl, řekli: „Co to děláš? Proč mě rušíš? Byl jsem ve své nejvyšší meditaci!“ Měl jsem bratrance, který kdysi meditoval v noci osm nebo dvanáct hodin se zavřenýma očima, a když ráno vstal, začal se hádat a bojovat s ostatními. Toto není meditace; to je velmi snadný způsob sebeklamu.

Pokud budete mít oči otevřené, můžete se v té chvíli stát soudcem své vlastní meditace. Pokud půjdete ve své meditaci velmi vysoko a budete mít opravdu dobrou vizi, tak při otevřených očích nebudete mít pocit, že je to všechno halucinace. Pokud máte opravdu dobrou vizi s otevřenýma očima, neztratíte ji. A pokud je to falešná vize, budete to okamžitě vědět.

Pokud máte dobrou meditaci se zavřenýma očima a ucítíte, že po vás leze například šváb, okamžitě polekaně nebo vyděšeně vyskočíte. Když jste se zavřenýma očima ve vyšším světě a pokud vás toto stvoření Matky Země vyruší, tehdy neexistuje žádné spojení mezi tímto konkrétním tvorem a vaší vlastní existencí. Automaticky se budete bát nebo se rozzlobíte. Budete cítit: „Tady jsem ve svém nejvyšším vědomí a toto nebožské stvoření mě obtěžuje.“ Protože jste polekaní a vyděšení, vaše meditace zmizí. Ale pokud budete mít trochu otevřené oči, víte, že patříte do tohoto světa. Zachováte si svou vyrovnanost a vnitřní sílu zde na Zemi. Udržujete si své mistrovství nad fyzickou úrovní.

Když budete mít oči otevřené, budete na bojišti života jednat jako hrdinové. Nejlepší je meditovat s očima částečně otevřenýma a částečně uzavřenýma. Tento druh meditace s napůl otevřenýma očima se nazývá lví meditace. Pokud máte upřený pohled s plně otevřenýma očima, budete mít v sobě napětí. Napůl otevřené oči jsou vždy nejlepší. Tímto způsobem může vašima očima proudit aspirace.

Jste kořenem stromu a zároveň nejvyšší větví. Vaše část, která má oči napůl otevřené, cítí, že je kořenem, který symbolizuje Matku Zemi. Druhá část s napůl zavřenýma očima, je nejvyšší větví, světem vize, nebo můžeme říct Nebem. Strom bez kořenů není strom a musí mít také větve. Když budete mít oči částečně otevřené a částečně zavřené, můžete se cítit jako strom ve své celistvosti, od kořene až po nejvyšší větev. Vaše vědomí je na nejvyšší úrovni a zároveň je vaše vědomí tady na Zemi a snaží se tento svět transformovat.

Když jsou vaše oči napůl otevřené, soustředíte svou vědomou pozornost nejen na fyzickou úroveň, ale také na úroveň podvědomí. Protože jsou vaše oči částečně otevřené, neusnete a neskončíte v jednom z nižších světů. Hrozíte světu podvědomí: "Podívej, jsem bdělý. Nemůžeš mě vzít do své domény." Dobýváte a snažíte si podrobit podvědomý svět spánku.

Současně vás zve i další svět, svět bdělosti, se svým hlukem a rozptylováním, kde si udržujete svou ostražitost. Pokud vás vnější svět ruší, budete možná chtít mít oči zavřené. Ale když se ve svém duchovním životě stanete pokročilejšími a stanete se vnitřně silnějšími, můžete tato rozptylování překonat.

Vezměme meditaci jako něco velmi mocného a stálého. Na bojišti života musíme dobýt strach, pochybnosti, úzkost, obavy a všechny naše nedokonalosti. Když chceme dosáhnout něčeho na fyzické úrovni, nikdy nezavíráme oči. Pokud chceme vyhrát závod zde na zemi, nemůžeme běžet se zavřenýma očima. Můžeme zakopnout a spadnout. V duchovním životě je to stejné. Když chceme běžet co nejrychleji, když chceme rozvíjet vnitřní sílu, musíme být neustále ostražití, dynamičtí a bdělí. Musíme běžet s otevřenýma očima.

Fyzická mysl musí být někdy přesvědčena o tom, co děláme. Předpokládejme, že Mistr snáší dolů Mír, Světlo a Blaženost. Je-li žák velmi přijímavý a dokáže-li ztotožnit svou existenci s Mistrovým vnitřním jednáním, pak nemusí mít oči otevřené. Ale i pro tohoto žáka bude užitečné, bude-li mít oči otevřené a uvidí, co Mistr dělá, protože fyzické oči Mistra mohou přesvědčit mysl hledajícího. Světlo skutečně přichází z duchovního oka Mistra, z třetího oka, ale své bohatství nabízí hledajícímu prostřednictvím fyzických očí. V pohybech Mistrových očí je světlo. Chce-li někdo oddaně získat Mistrovo světlo, může to udělat efektivněji, pokud skutečně vidí Mistrovy oči. V opačném případě, bude-li mít hledající zavřené oči, může si myslet: „Možná na nás Mistr ani medituje. Může tu být fyzicky, ale jeho vědomí putuje někde jinde.“ Jsou-li však oči hledajícího otevřené a vidí svého Mistra v hluboké meditaci přímo před sebou, pak je přesvědčen o tom, co pro něj Mistr dělá. Jestliže meditoval několik minut s otevřenýma očima, pokud se tehdy žák zcela ztotožnil s Mistrem, pak i když zavře oči, musí Mistra vidět a cítit přímo před sebou.

Pokud máte pocit, že vaše meditace je hlubší, když máte zavřené oči, pokud můžete zůstat plně bdělí a zřetelně cítit mou vnitřní přítomnost, aniž byste vstoupili do světa představivosti, nemám žádné námitky, pokud budete mít oči zavřené. Každé pravidlo připouští výjimku. Existuje mnoho duchovních Mistrů, kteří meditovali se zavřenýma očima, ačkoli velmi dynamičtí duchovní Mistři nechávali své oči otevřené. Ale většinu času — a já vím z osobní zkušenosti a ze své jednoty s mými žáky — pokud budete mít oči napůl otevřené, pak je to mnohem lepší.