Plamenné vlny z moře upanišad, část I.

Rutgers University
New Brunswick, New Jersey

18. února 1972

"Aum bhūr bhuvaḥ svaḥ
  tat savitur vareṇyam
  bhargo devasya dhīmahi
  dhiyo yo naḥ pracodayāt"
  — Rgvéda III.62.10)

Překlad:

Meditujeme na transcendentální Slávu Boha Nejvyššího, který je uvnitř srdce země, života oblohy a duše Nebe. Kéž podnítí a osvítí naši mysl.

Komentář:

Potřebujeme osvícení — zde je odpověď. Transcendentální osvícení přemění zvířecí v nás, osvobodí lidské v nás a projeví Božské v nás.

II

transliteration

"Pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṃ
  pūrṇāt pūrṇam udacyate
  pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate"
  — Íšópanišad a Brhadáranjakópanišad)

Překlad:

Nekonečno je tamto. Nekonečno je toto.
Nekonečno z Nekonečna vzniklo.
Je-li z Nekonečna Nekonečno odebráno, Nekonečno zůstane.

Komentář:

Nekonečno je skrytý Dech Nejvyššího Kormidelníka. Nekonečno je odhalený Život Lodi Nejvyššího.
Nekonečno je naplněné Tělo Nejvyššího Cíle.

III

"Asato mā sad gamaya
  tamaso mā jyotir gamaya
  mṛtyor māmṛtaṃ gamaya"
  — Brhadáranjakópanišad I.3.28

Překlad:

Veď mne od neskutečného ke Skutečnému.
Veď mne od temnoty ke Světlu.
Veď mne od smrti k Nesmrtelnosti.

Komentář:

Neskutečné v nás touží po životě požitků konečného. Skutečné v nás usiluje o Život Boha Nekonečnosti.

Temnota je objevem pochybující a zklamané mysli. Světlo je objevem aspirujícího a zasvěceného srdce.

Smrt — kde je ta kočka? Její mňoukání není slyšet. Nesmrtelnost — kde je ten lev? Jeho řev je slyšet všude vůkol.

IV

"Aṇor aṇīyān mahato mahīyān
  ātmāsya jantor nihito guhāyām"
  — Kathópanišad 1.2.20

Překlad:

Menší než nejmenší život, větší než nekonečná Rozlehlost,
dýchá duše v tajném srdci člověka.

Komentář:

Duše je věčným dítětem Boha a pradědečkem člověka. Jako Boží věčné dítě si duše neustále hraje. Jako pradědeček člověka se duše ustavičně těší z odpočinku.

V

"Vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam
  ādityavarṇam tamasaḥ parastāt"
  — Švétášvatarópanišad 3.8, také Jadžurvéda, Vádžasanejisamhitá 31.18

Překlad:

Poznal jsem tu Velkou Bytost, zářivou jako Slunce, jež dlí za hranicemi temnoty.

Komentář:

Před naší realizací hasila tato Velká Bytost žízeň našeho srdce.
Po naší realizaci sytíme hlad duše této Velké Bytosti.

VI

"Satyam eva jayate"
  — Mundakópanišad 3.1.6

Překlad:

Pravda jediná vítězí.

Komentář:

Pravda je Boží Koruna, kterou Bůh nabízí Sám Sobě.
Realizujeme-li Pravdu, obejmeme Boha navždy.

VII

"Devebhyaḥ kam āvṛṇīta mṛtyuṃ
  prajāyai kam amṛtaṃ nāvṛṇīta"
  — Rgvéda X.13.4

Překlad:

Kvůli bohům zvolil [Brhaspati] smrt.
Nezvolil Nesmrtelnost kvůli člověku.

Komentář:

Brhaspati obsahuje proudící život bohů a uchovává zářící lásku člověka.

VIII

"Uru ṇas tanve tan
  uru kṣayāya nas kṛdhi
  uru ṇo yaṃdhi jīvase"
  — Rgvéda VIII.68.12

Překlad:

Dej svobodu našemu tělu.
Dej svobodu našemu obydlí.
Dej svobodu našemu životu.

Komentář:

Boží Soucit je svobodou pro naše tělo.
Boží Zájem je svobodou pro naše obydlí.
Boží Láska je svobodou pro náš život.

IX

"Agnir jyotir jyotir agnir
  indro jyotir jyotir indraḥ
  sūryo jyotir jyotiḥ sūryaḥ"
  — Např. Sámavéda II.1181; Jadžurvéda, Káthakam 40.6

Překlad:

Agni je Světlo a Světlo je Agni.
Indra je Světlo a Světlo je Indra.
Súrya je Světlo a Světlo je Súrya.

Komentář:

Světlo je odhalená Láska.
Světlo je projevený Život.
Světlo je naplněný Bůh.

X

"Ānandāddhyeva khalvimāni bhūtāni jāyante
  ānandena jātāni jīvanti
  ānandaṃ prayantyabhisaṃviśanti"
  — Taittiríjópanišad III.6

Překlad:

Z Blaženosti jsme vzešli.
V Blaženosti rosteme.
Do Blaženosti se na konci své cesty navrátíme.

Komentář:

Bůh napsal svým lidským dětem otevřený dopis. V dopisu stálo: „Mé nejsladší děti, jste jedinou blažeností celého Mého kosmického Bytí.“

XI

"Hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihitaṃ mukham
  tat tvaṃ pūṣan apāvṛṇu satyadharmāya dṛṣṭaye"
  — Brhadáranjakópanišad V.15.1; také Íšópanišad 15

Tvář Pravdy je zakryta zářivým zlatým diskem. Ó Slunce, sejmi ho, abych já, jenž jsem oddán Pravdě, mohl Pravdu spatřit.

Komentář:

Tvář Pravdy nás probouzí.
Oko Pravdy nás sytí.
Srdce Pravdy nás utváří.

XII

"Saha nāvavatu saha nau bhunaktu
  saha vīryaṃ karavāvahai"
  — Vzývání z Kathópanišad, také z druhé a třetí části Taittiríjópanišad

Překlad:

Kéž nás On společně ochraňuje.
Kéž nás společně vlastní.
Kéž do nás vloží sílu a mužnost.

Komentář:

Bůh, Guru a žák: Bůh je Soucit a Ochrana; Guru je zájem; žák je oddanost. Když tito tři spolupracují, zazáří dokonalá Dokonalost a bude zářit po celou Věčnost.

XIII

"Yenāhaṃ nāmṛtā syāṃ
  kim ahaṃ tena kuryām"
  — Brhadáranjakópanišad II.4.3

Překlad:

Co si počnu s věcmi, které mě nedokážou učinit nesmrtelným?

Komentář
Bůh je věčně hrdý na člověka, protože ztělesňuje Boží Nesmrtelnost.

XIV

"Madhuman me parāyaṇam
  madhumat punarāyaṇam"
  — Rgvéda X.24.6

Překlad:

Kéž je můj odchod z domova sladký.
Kéž je sladký můj návrat.

Komentář:

Můj sladký odchod z mého věčného domova mi dal pocítit, jak jsem statečný. Můj sladký návrat do mého věčného domova mi dá pocítit, jaké mám štěstí.