Část II — Otázky a odpovědi o běhu

Proč je tak obtížné ve sportu dělat pokrok a vyniknout?

Sri Chinmoy: V životě není, bohužel nebo bohudík, nic jednoduché. Když bude všechno jednoduché, budeme uspokojeni svým samolibým životem. My musíme skákat, skákat, skákat jako žába! Když bude všechno jednoduché, když budeme vždycky úspěšní, nebudeme si cenit svých schopností, nebudeme si vážit svých dosažení. Každým okamžikem musíme oceňovat nejen své úspěchy a dosažení, ale také úsilí, které vynakládáme. Každý okamžik musíme oceňovat nejen to, čím se stáváme, ale také to, co děláme v průběhu stávání se. Nemůžeme oddělovat úsilí od výsledku.

Bohužel si nevážíme svého úsilí. Obdivujeme a zbožňujeme jen výsledek. Léta a léta tvrdě trénujeme. A během deseti vteřin je po závodu. Svět si pak pamatuje jen vítěze v Helsinkách, v Melbourne nebo v Mexiku. Kolik let přípravy to ale trvalo? Čtyři, osm, deset, dvanáct let! Toto ale svět neocení. Váží si jen vítězství, ne přípravy.