Jak můžeme účinně usměrnit fyzickou energii do duchovní energie?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, že fyzická energie má jen jeden zdroj, a tím zdrojem je duchovní energie. Dokud zůstáváme ve vědomí těla, nejsme si toho vědomi. Když ale jdeme hluboko dovnitř, vidíme, že duchovní energie je zdrojem fyzické, vitální a mentální energie. Když duchovní energie vstoupí do fyzického, poněkud se znečistí. Není možné udržet její dokonalou čistotu. To, co potřebujeme, je čistota na vnitřní úrovni a zasvěcená služba na vnější úrovni. Vnitřní čistotu získáme aspirací a vnější zasvěcená služba přichází postupným očišťováním a vnitřním uvědoměním. Když máme obojí, vnitřní čistotu i vnější zasvěcenou službu, vstupuje duchovní energie do fyzické energie a fyzická energie se v tu chvíli stává silou přidanou k duchovní energii.