Jak můžeme účinně usměrnit fyzickou energii do duchovní energie?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, že fyzická energie má jen jeden zdroj, a tím zdrojem je duchovní energie. Dokud zůstáváme ve vědomí těla, nejsme si toho vědomi. Když ale jdeme hluboko dovnitř, vidíme, že duchovní energie je zdrojem fyzické, vitální a mentální energie. Když duchovní energie vstoupí do fyzického, poněkud se znečistí. Není možné udržet její dokonalou čistotu. To, co potřebujeme, je čistota na vnitřní úrovni a zasvěcená služba na vnější úrovni. Vnitřní čistotu získáme aspirací a vnější zasvěcená služba přichází postupným očišťováním a vnitřním uvědoměním. Když máme obojí, vnitřní čistotu i vnější zasvěcenou službu, vstupuje duchovní energie do fyzické energie a fyzická energie se v tu chvíli stává silou přidanou k duchovní energii.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vnější běh a vnitřní běh.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 645th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vnější běh a vnitřní běh, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »