Jak mi běh může pomoci překonat duchovní slabosti a nečistoty?

Sri Chinmoy: Když běžíte, zvláště jste-li unaveni, jste si mnohem více vědomi svého dechu. Jste si více vědomi toho, kdy se nadechujete a kdy vydechujete. Když se při běhání nadechujete, můžete vědomě vzývat božskou energii, aby vám dodala energii. Tato božská energie dodává energii ochotné skutečnosti ve vás a osvěcuje neosvícenou skutečnost ve vás, abyste se mohli stát dokonalým nástrojem Boha. Když nadechujete božskou energii, automaticky mění nebo transformuje nebožské síly v síly božské.

Pokaždé, když se nadechnete a když dokážete opakovat alespoň jednou Boží jméno nebo „Supreme“, nebo jakékoliv božské jméno či formu, která vám přijde na mysl, tato duchovní myšlenka vám zvýší čistotu. Buď se změní v čistotu uvnitř vás, nebo vám čistotu poskytne. Když pak vydechujete, ciťte, že z vás vychází do Univerzálního Vědomí nová horlivost a nový slib. Tento nový slib není nic jiného, než vaše upřímná ochota a horlivost stát se dobrým a dokonalým nástrojem Nejvyššího.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vnější běh a vnitřní běh.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 645th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vnější běh a vnitřní běh, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »