Jak mi běh může pomoci překonat duchovní slabosti a nečistoty?

Sri Chinmoy: Když běžíte, zvláště jste-li unaveni, jste si mnohem více vědomi svého dechu. Jste si více vědomi toho, kdy se nadechujete a kdy vydechujete. Když se při běhání nadechujete, můžete vědomě vzývat božskou energii, aby vám dodala energii. Tato božská energie dodává energii ochotné skutečnosti ve vás a osvěcuje neosvícenou skutečnost ve vás, abyste se mohli stát dokonalým nástrojem Boha. Když nadechujete božskou energii, automaticky mění nebo transformuje nebožské síly v síly božské.

Pokaždé, když se nadechnete a když dokážete opakovat alespoň jednou Boží jméno nebo „Supreme“, nebo jakékoliv božské jméno či formu, která vám přijde na mysl, tato duchovní myšlenka vám zvýší čistotu. Buď se změní v čistotu uvnitř vás, nebo vám čistotu poskytne. Když pak vydechujete, ciťte, že z vás vychází do Univerzálního Vědomí nová horlivost a nový slib. Tento nový slib není nic jiného, než vaše upřímná ochota a horlivost stát se dobrým a dokonalým nástrojem Nejvyššího.