Pomáhá vnitřní běh vnějšímu běhu?

Sri Chinmoy: Vnitřní běh nám rozhodně pomáhá při vnějším běhu. Modlitbou a meditací si můžeme vyvinout intenzivní sílu vůle a tato síla vůle nám může být nesmírně nápomocná ve vnějším běhání. Meditace je zklidnění, pokoj, ztišení, zatímco běžící vědomí je plné dynamismu. Na druhou stranu vnější rychlost běžce má právě ve svém srdci zvláštní druh vyrovnanosti či zklidnění. Letadlo letí velmi rychle, a přesto v letadle necítíme vůbec žádný pohyb. Všechno je klidné a míruplné, a tento vnitřní klid dokážeme vnést do svého vnějšího života. Ve skutečnosti může být vnější život, vnější pohyb úspěšný, jen když vychází z vnitřní rovnováhy. Pokud neexistuje vnitřní rovnováha, nemůže být vnější pohyb úspěšný. Rovnováha je neviditelná síla a tato neviditelná síla je vždy připravena přijít na pomoc vnějšímu běžci.