Pomáhá vnitřní běh vnějšímu běhu?

Sri Chinmoy: Vnitřní běh nám rozhodně pomáhá při vnějším běhu. Modlitbou a meditací si můžeme vyvinout intenzivní sílu vůle a tato síla vůle nám může být nesmírně nápomocná ve vnějším běhání. Meditace je zklidnění, pokoj, ztišení, zatímco běžící vědomí je plné dynamismu. Na druhou stranu vnější rychlost běžce má právě ve svém srdci zvláštní druh vyrovnanosti či zklidnění. Letadlo letí velmi rychle, a přesto v letadle necítíme vůbec žádný pohyb. Všechno je klidné a míruplné, a tento vnitřní klid dokážeme vnést do svého vnějšího života. Ve skutečnosti může být vnější život, vnější pohyb úspěšný, jen když vychází z vnitřní rovnováhy. Pokud neexistuje vnitřní rovnováha, nemůže být vnější pohyb úspěšný. Rovnováha je neviditelná síla a tato neviditelná síla je vždy připravena přijít na pomoc vnějšímu běžci.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vnější běh a vnitřní běh.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 645th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vnější běh a vnitřní běh, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »