Pro běhání pomáhá mít trenéra. Potřebujeme trenéra i pro vnitřní běh?

Sri Chinmoy: Když se chci naučit běhat sprinty, potřebuji učitele. Možná jsem inspirovaný běhat, ale pokud mě někdo nenaučí, jak běhat správně, jak dlouhé dělat kroky, jak hýbat rukama, a tak dále, přirozeně nebudu moci běhat rychle. Když chci na zemi cokoliv dělat, potřebuji učitele, aby mi ukázal nejlepší možný způsob. Je to záležitost toho, jak rychle chci postupovat. V duchovním životě mohu klopýtat, mohu jít nebo mohu co nejrychleji běžet. Když mám Mistra, mohu běžet nejrychleji, protože mi nabízí svou vlastní vnitřní sílu, ochranu, zájem a soucit a Boží Světlo.

Když někdo běží, musí běžet ve správné dráze. Když běžec neustále mění dráhy, bude diskvalifikován, protože blokuje ostatní a může způsobit srážku. I pro vnitřní běh je nezbytná určitá dráha, určitá cesta. V duchovním životě si musí člověk vybrat cestu. Mění-li však stále cesty — dnes tato cesta, zítra tamta cesta, pozítří nějaká další cesta — bude zmaten a nebude schopný běžet nejrychleji.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vnější běh a vnitřní běh.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 645th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vnější běh a vnitřní běh, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »