100 Můj mír je...

Můj mír je
Trumpetou Nejvyššího Vítězství
mého Pána
ve mně a pro mne.