99 Ó má mysli ...

Ó má mysli,
jak můžeš mít špetku míru,
když sama sobě dovoluješ,
abys byla zaplavena
světskými otázkami,
dotazy a podezřeními?