148 Abychom vyhráli...

Abychom vyhráli
nejen viditelnou válku,
ale též neviditelnou válku,
potřebujeme jen jednu věc:
mír.