149 Člověk míru...

Člověk míru
má vzácnou schopnost
zničit železné zdi
všech negativit světa.