171 Jsou to snílci o míru...

Jsou to snílci o míru,
jenž jsou vybráni samotným Bohem,
aby osvítili ty,
kteří se těší z rozdělování světa.