172 Tvé přitahování k Božímu Oku...

Tvé přitahování k Božímu Oku
a tvá oddanost Božím Nohám
určitě dají tvé mysli
neohraničený Mír.