210 Uchovej své srdce naděje...

Uchovej své srdce naděje
čisté od mraků tvé mysli.
Hleď, mír se k tobě rychle blíží!