211 Bůh získává Svůj Mír Mysli...

Bůh získává Svůj Mír Mysli
jen od
mého zpívajícího a tančícího srdce.