234 Jen květy a plody...

Jen květy a plody
míru mého srdce
dokážou usmířit mého Pána,
když je rozzlobený.