235 Má nepokojná mysl, ...

Má nepokojná mysl,
mé nedbalé srdce
a můj život bez modlitby
jsou nežádoucími cizinci,
kterým je zakázáno vstoupit
do paláce míru mé duše.