246 Ne tisíce mých básní o míru...

Ne tisíce mých básní o míru,
ale květy
lásky, oddanosti a vděčnosti mého života
mi umožní být pravým žákem
v univerzální škole míru.