247 Boží Transcendentální Blaženost...

Boží Transcendentální Blaženost
a Boží Univerzální Mír
jsou bezesně a bezdechu
vzájemně závislí.