249 Jsme předurčeni k běhu...

Jsme předurčeni k běhu
po sluneční cestě,
je-li naše srdce celé mírem.